Blog

Predpis liekov na recept bez čakania v čakárni


Aktuálna novinka v našom systéme umožňuje chronickým pacientom v rámci vybraných ambulancií, možnosť objednať predpis liekov pohodlne mimo priestorov čakárne ambulantného vyšetrenia. Jedinou podmienkou pacienta je mať aktívny účet na našej stránke a aktívne pripojenie na internet.

V rámci prepojenia lekární a abmulancií využívajúcich ezdravie má možnosť každý pacient využiť bezreceptovú netlačenú platformu výdaja liekov.

Na podnet lekárov a ich pacientov sa náš systém Viac.sk prispôsobil požiadavke implementovať takéto rozhranie objednávky liekov pre pacientov chronicky užívajúci vybrané lieky. Výhodou tohoto systému je, že pacient nemusí opakovane aj niekoľko krát v rámci jedného mesiaca čakať v čakárni napr. počas chrípkovej epidémie, prípadne nemusí riešiť svoju objednávku telefonicky.

V prípadoch že ambulancia nemá náš systém umožňujúci takýto komfortný spôsob komunikácie na zaistenie prípravy receptu do ezdravia, neváhajte osloviť svojho lekára aby sa zapojil do nášho systému. Systém Viac.sk pre objednávku receptov je úplne bezplatný pre pacientov rovnako ako aj pre poskytovateľov zdravotníckych zariadení.
0 kosik 0 k.
Cookies používame na zlepšenie kvality nášho portálu. Pokračovaním prehliadania súhlasíte s použitím týchto dát. Viac informácií nájdete tu. Rozumiem