APV vývoj Viac.sk

APV vývoj a nastavenie systému Viac.sk

APV Viac.sk
Aktualizácie systému APV Viac.sk. Úpravy a aktulizácie tvoríme na základe podnetov a požiadaviek našich klientov. V prípade Vašej požiadavky zvážime vytvorenie novej funkcie, alebo navrhneme alternatívu a možnosti k Vašmu návrhu podľa dostupnosti systému Viac.sk.
 • 09/2017 Privátna skupina
  • Admin. Kalendár: Pridaná možnosť vytvorenia Privátnej skupiny, kde iba klienti zaradený v skupine majú možnosť vykonať objednávku.
  • Admin. Klienti / Predplatné / SMS » Skupiny / Predplatné: Rozšírená možnosť určená pre Privátnu skupinu o nastavenie možnosti odoslania žiadosti o pridelenie prístupu do Privátnej skupiny.
  • V prípade predošlého bodu a nastavenia na možnosť odoslať žiadosť o pridelenie prístupu, administrátor takémuto kontaktu upravý povolenie, alebo kontakt vymaže.
  • Objednávkové tlačítko pre Privátnu skupinu v tele inzerátu upravené o pridanú ikonu zámku.
  • Úprava rozdielnosti fareby tlačítok v tele inzerátu pre tipy: Objednávka, Objednávka Predplatné a Objenávka Privátna skupina.
 • 08/2017 Možnosť nastavenia deaktivácie dňa v kalendáry objednávok po vykonanej prvej objednávke pre konkrétny deň
 • 12/2016 Možnosť pridať Permanentku s dátumovou platnosťou (napr. nákup 10. vstupov do fitness). Pri aktívnej Permanentke nemá poskytovateľ služby možnosť upraviť skupinu k vybranému klientovi.
 • 11/2016 Možnosť pridať k produktu obmedzenie minimálneho množstva ks pre objednávku (použitie napr. množstevná zľava pri objednávke od 5ks).
 • 11/2016 Možnosť pridať k funkcii Pripomienka, SMS pripomienku na navolené mobilné číslo adminom účtu.
 • 11/2016 Možnosť pridať k objednávke formulárové polia (riadkové textové políčko, textovú oblasť, zaškrtávacie políčko, prepínacie políčko). Pridaná možnosť povinného zaškrtnutia alebo vyplnenia políčok textom.
 • 11/2016 Aktualizácia klientského rozhrania:
  • premenovaná voľba Skupiny na Skupiny / Predplatné.
  • priradenie skupiny k inzerátu.
  • možnosť kopírovania existujúcej skupiny do novej skupiny.
  • nastavenie skupiny na predplatné bez filtra (klienti zaradení v skupine vytvárajú bez kreditnú objednávku).
  • nastavenie skupiny na predplatný počet objednávok.
  • nastavenie skupiny s dátumovou platnosťou predplatného.
  • nastavenie individuálnej percentuálnej zľavy ku klientovi pre vybraný inzerát.
  • priradená poznámka k objednávke o textovú informáciu o zľave, alebo predplatnom.
  • v prípade že má klient nastavenú skupinu s predplatným, má predplatné prednosť pred nastavenou individuálnou zľavou. po skončení platnosti predplatného sa automaticky preberá k objednávke percentuálna zľava.
 • 11/2016 Doplnená PRIPOMIENKA k SMS o email notifikáciu administrátorovi účtu o nedoručenej SMS klientovi (napr. nedoručená SMS pripomienka klintovi pred termínom objednávky).
 • 11/2016 Možnosť nastavenia maximálneho počtu aktívnych objednávok klienta k inzerátu (vhodná použiteľnosť pri bezplatných tipoch objednávok).
 • 11/2016 Vloženie vyradeného dátumu (nap. dovolenka), v prípade už vytvorených objednávok k tomuto vyradenému dátumu, pošle systém automaticky email administrátorovi účtu zoznam objednávok (termín, meno, mobilné číslo) pre vyradený dátum.
 • 10/2016 Úprava Google kalendára - vloženie novej objednávky do Google kalendára iba pri vytvorení novej objednávky administrátorom účtu.
 • 10/2016 Vytvorenie novej objednávky administrátorom účtu.
 • 10/2016 Možnosť doplniť objednávku o voľbu platby kreditom, alebo pri prebraní tovaru (nastavuje administrátor viac.sk).
 • 09/2016 Vytvorenie sekcie číselníku príloh. Prepojenie číselníka príloh na hlavný číselník ponuky kalendára. Príloha je možná priradiť iba ku kusovým položkám hlavného číselníka.
 • 08/2016 Možnosť vložiť a kombinovať položky z viacerých kaldárov inzerátu pri vytváraní objednávky.
 • 08/2016 Doplnená možnosť priradenia virtuálneho košíka k inzerátu.
 • 07/2016 Možnosť nastavenia minimálnej hodnoty objednávky.
 • 06/2016 Možnosť vyradiť čas objednávky kalendára (formou objednávky) v konkrétnom dni administrátorom účtu bez zásahu do číselníka nastavenia objednávkových časov.
 • 06/2016 Možnosť nastavenia výberu objednávky dátumu bez výberu objednávkového času pre konkrétny deň v týždni.
 • 05/2016 Aktualizácia hlavného číselníka ponuky:
  • doplnená možnosť o fixnú položku (položka ktorá je súčasťou každej objednávky).
  • položka ktorú nie je možné objednať samostatne.
  • povolená suma 0 kreditov k položke.
 • 03/2016 Možnosť nastavenia SMS pripomienky a Email pripomienky klientovi pred termínom objednávky s možnosťou navolenia vlastného textu pripomienky a odoslanie X hodín pred termínom začiatku plnenia objednávky.
 • 02/2016 Vytvorená sekcia pre vkladanie roly zamestnanec.
 • 01/2016 Vloženie možnosti prepojenia o preberanie objednávky cez PIN kód klienta. Potvrdenie prevzatia objednávky.
 • 01/2016 Aktualizácia bezpečnosti nadmerného storná objednávok klientom. V prípade prekročenia počtu 5 stornovaných objenávok v priebehu 30 kalendárnych dní sa automaticky klientovi zablokuje účet (VOP Článok V, bod 8.).
 • 12/2015 Zabránenie zobrazenia objednávkového kalendára v inzeráte, v prípade že platnosť kalendára nie je v rozsahu aktuálneho dňa.
 • 12/2015 Možnosť vloženia 2 tipov položiek do hlavného čísleníka ponuky kalendára:
  • SLUŽBY - Prepínacie políčko, kontrolované na celkový čas služby (použitie pre služby k výberu na určitý čas a celkovú dĺžku služby). Systém bráni vytvoreniu duplicitných objednávok.
  • SLUŽBY a PRODUKTY - Väčšia variabilita možností. výberové políčko na počet kusov, kontroluje dostupnosť kusov na sklade ku konkrétnemu dňu.
 • 12/2015 Možnosť kúpy SMS kreditu so splatnosťou 30 dní k SMS bráne na jedno alebo viac mesačné obdobie podľa aktuálneho cenníka stránky Viac.sk.
 • 12/2015 SMS pripomienky:
  • SMS pripomienka o objednávke klientovi
  • SMS pripomienka o objednávke poskytovateľovi
  • SMS pripomienka k termínu objednávky
 • 11/2015 Dobitie kreditov cez platobnú bránu.
0 kosik 0 k.
Cookies používame na zlepšenie kvality nášho portálu. Pokračovaním prehliadania súhlasíte s použitím týchto dát. Viac informácií nájdete tu. Rozumiem